Jak prawidłowo zoptymalizować skład paszy dla bydła?

Podstawą optymalizacji składu paszy jest znajomość parametrów wszystkich składników użytych w mieszance. Im dokładniejsze mamy dane o parametrach składników, tym precyzyjniej możemy przygotować optymalny skład paszy, dostosowany do potrzeb zwierząt.

Takie dane można uzyskać poddając surowce analizie laboratoryjnej, która pozwoli dokładnie ustalić parametry. Ta zasada dotyczy zarówno pasz treściwych jak i pasz objętościowych. Pasze objętościowe ze względu na bardzo duże wahania jakości, mogą zawierać zróżnicowane parametry, dlatego wymagają dokładnej analizy przed przystąpieniem do bilansowania dawki.

Źródło: https://www.deheus.pl/wiedza/jak-prawidlowo-zoptymalizowac-sklad-paszy-dla-bydla-989