Promocja „9+1” – koncentraty dla trzody i bydła, premiksy dla trzody

Informujemy o trwającej akcji promocyjnej na koncentraty trzoda i bydło oraz premiksy trzoda z oferty De Heus.
Szczegóły oferty w załączonym regulaminie

Regulamin Akcji Promocyjnej
Promocja „9+1” – koncentraty dla trzody i bydła,
premiksy dla trzody

 1. Organizatorem promocji jest firma De Heus Sp. z o.o. z siedzibą w Łęczycy 99-100, ul. Lotnicza 21B, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060991.
 2. Czas obowiązywania promocji:
  Dotyczy zamówień złożonych od 19.08.2019 do:
  a) Koncentraty dla bydła i trzody – najpóźniej do 13.09. z realizacją do 30.09.2019 r.
  b) Premiksy dla trzody – najpóźniej do 20.09. z realizacją do 30.09.2019 r.
 3. Produkty objęte promocją:
  Produkty występujące w standardowych cennikach Organizatora z grup:
  a) Koncentraty dla trzody chlewnej
  b) Koncentraty dla bydła
  c) Premiksy dla trzody chlewnej
  (z wyłączeniem produktów specjalnych przygotowywanych i wycenianych indywidualnie).
 4. Adresaci promocji:
  Klienci – dystrybutorzy i odbiorcy indywidualni produktów De Heus.
 5. Warunki promocji:
  a) Promocji podlegają zamówienia na pojedynczy produkt z grup promowanych w ilości całopaletowej. W przypadku takich zamówień klienci otrzymują 10 jednostek promowanych towarów w cenie 9.
  b) Warunków promocji nie można łączyć z innymi promocjami lub preferencyjnymi warunkami handlowymi.
  c) W przypadku dystrybutorów warunkiem przystąpienia do promocji jest zrealizowanie planu sprzedaży ustalonego indywidualnie z specjalistą ds. dystrybucji na czas promocji, rabat będzie naliczany przy fakturze i zweryfikowany retrospektywnie w odniesieniu do zrealizowanej lub nie ustalonej wielkości sprzedaży.
  d) Warunkiem wzięcia udziału w promocji przez Dystrybutora jest ekspozycja w punktach sprzedaży i pojazdach sprzedaży mobilnej plakatu informującego o niej klientów końcowych.
 6. Cel promocji:
  Zwiększenie sprzedaży promowanych produktów o 10% w stosunku do analogicznego okresu zeszłego roku.
 7. Data i miejsce ogłoszenia regulaminu:
  Łęczyca, 16.08.2019 r.